บริษัท เอส ที เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด
เปิดกิจการเมื่อ 2546 - ปัจจุบัน ประกอบธุรกิจค้าน้ำมัน,รีสอร์ท และออกแบบสิ่งปลูกสร้าง
สวัสดิการ
ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอส ที เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด
73 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 26 ถนนสุคนธสวัสดิ์
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
ใช้งานแผนที่