บริษัท กรูฟวี่ แทรเวล จำกัด
บริษัทกรูฟวี่ แทรเวลจำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2533 โดยให้บริการครบวงจรด้านธุรกิจท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ด้วยบุคลากรที่มีปะสบการณ์การทำงานอย่างมืออาชีพ บริษัทมีนโยบายและจุดมุ่งหมายที่เป็นบริษัทชั้นนำในด้านการให้บริการนำเที่ยวที่มีมาตรฐานและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าสูงสุด รายละเอียดของงาน ในฐานะ Tour Operations คุณมีบทบาทสำคัญในการประสานงานให้คณะท่องเที่่ยวได้รับความพึงพอใจและประทับใจในบริการของเรา คุณมีความรับผิดชอบที่ต้องติดต่อประสานงานกับลูกค้าทั้งในและนอกบริษัท, ติดต่อสถานทูตเพิ่อยื่นขอวีซ่า, จัดทำโปรแกรมทัวร์, จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ให้มัคคุเทศก์เพื่อการออกทัวร์ และส่งลูกค้าที่สนามบิน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรูฟวี่ แทรเวล จำกัด
5/146 ชั้น 7 อาคารสายลมคอนโด ถ.พหลโยธิน ซอย 8
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
วิธีการเดินทาง
- ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์ เพียง 500 เมตร
ใช้งานแผนที่