บริษัท โกลบอล เอ็มดี จำกัด
เป็นผู้รับเหมาก่อสสร้างสถานีรับ - ส่งสัญญาณสื่อสาร ติดตั้งเสาส่งสัญญาณสื่อสาร สายสัญญาณสื่อสาร อุปกรณ์สื่อสาร และเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าจากต่างประเทศ
สวัสดิการ
- ชุดยุนิฟอร์ม - ประกันสังคม - โบนัสสิ้นปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โกลบอล เอ็มดี จำกัด
289/11 ถนนราษฎร์พัฒนา
แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
ใช้งานแผนที่