บริษัท กรีนเดย์ โกลบอล จำกัด
ประกอบธุรกิจนำเข้า-ส่งออก สินค้าบริโภค ประกอบธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรีนเดย์ โกลบอล จำกัด
90/38 ซอยบุญมีทรัพย์
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
วิธีการเดินทาง
ออฟฟิซ ตั้งอยู่ 90/38 ซอยบุญมีทรัพย์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ