JobThai
บริษัท อยุธยาโลหะการ จำกัด
เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2531 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ ผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อประเภทแปรรูปและแปรสภาพโลหะ
สวัสดิการ
- โบนัส - เบี้ยขยัน - ค่ากะ - รถรับส่ง - ค่าอาหาร - ชุดพนักงาน - ค่ารักษาพยาบาล
zero position th
ติดต่อ
บริษัท อยุธยาโลหะการ จำกัด
33 ม.3
ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160