JobThai
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระกุลการช่าง
ซ่อมเครื่องจักร บริษัทซิเมนต์ไทย แก่งคอย เปิดดำเนินการมากว่า 15 ปี
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - OT - ตามกฎหมายกำหนด
zero position th
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระกุลการช่าง
บริษัท ซิเมนต์ไทย แก่งคอย
ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18100