บริษัท พี เอส เค ที่ดิน และก่อสร้าง จำกัด
รับเหมาก่อสร้างทั่วไป
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี เอส เค ที่ดิน และก่อสร้าง จำกัด
41 หมู่ที่ 10
ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000