บริษัท เควาย โปรเกรส จำกัด
KY Progress Co.,Ltd. ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหางาน โดยนำเข้าแรงงานจากต่างประเทศโดยเน้นแรงงานจากกัมพูชาเป็นหลัก เพื่อทำงานในประเทศไทย ในโรงงานอุตสาหกรรม หรือภาคธุรกิจต่างๆที่ต้องการแรงงานต่างด้าว
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เควาย โปรเกรส จำกัด
897 - 897/1 อาคารกำธร ชั้น3 ห้อง3A ถนนพระราม 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120