Sompong Thai Cooking School
Sompong Thai Cooking School เป็นโรงเรียนสอนอาหารไทยให้แก่ชาวต่างชาติที่สนใจ เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 โดยมีวัตถุประสงค์ให้อาหารไทยเป็นที่รู้จักแก่ชาวต่างชาติ มีคอนเซปเปรียบลูกค้าเหมือนกับคนในครอบครัว
สวัสดิการ
-ค่าอาหาร -ประกันสังคม -ทิป -ชุดพนักงาน -วันหยุดประจำปี -สวัสดิการอื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Sompong Thai Cooking School
31/11 สีลมซอย 13 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เว็บไซต์: www.sompongthaicookingschool.com