ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคน ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคน ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารให้กับเอกชน โครงการจัดสรร โรงงาน และหน่วยงานรัฐ งานถนนคอนกรีต วางท่อระบายน้ำคอนกรีต และงานคอนกรีตพิมพ์ลาย
สวัสดิการ
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง
 • ค่าเดินทาง
 • โบนัสประจำปี
 • กองทุนประกันสังคม
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคน ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น
  52/135 หมู่ 3
  ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
  เว็บไซต์: www.facebook.com/Kencivilcon
  ใช้งานแผนที่