ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคน ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคน ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารให้กับเอกชน โครงการจัดสรร โรงงาน และหน่วยงานรัฐ งานถนนคอนกรีต วางท่อระบายน้ำคอนกรีต และงานคอนกรีตพิมพ์ลาย
สวัสดิการ
  • ค่าเบี้ยเลี้ยง
  • ค่าเดินทาง
  • โบนัสประจำปี
  • กองทุนประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคน ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น
52/135 หมู่ 3
ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เว็บไซต์: www.facebook.com/Kencivilcon
ใช้งานแผนที่