บริษัท ยูโรโมนี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
We are a regional company with its offices located in Asia Pacific specializing in chemicals, solvents, electronic materials, specialty polymers, fertilizers, refrigerants and specialty gases. In line with our expansion, we are looking for people who are able to share our vision to be a world class company. We are looking for a dynamic, goal-orientated, aggressive and disciplined team player to join us in our Bangkok Office Working Hours Monday - Friday 8.30 - 17.30
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน (เพิ่มขึ้นตามอายุงานไม่เกิน 15 วันต่อปี) - โบนัสตามผลประกอบการ - ปรับเงินเดือนตามความสามารถ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ยูโรโมนี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
335/12 อาคารวิสต้า ชั้น 5 ถนนศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เว็บไซต์: www.euromony.co.th