บริษัท นีโอจีโอ จำกัด
NEOGEO Company is Distributor and Service Partner and Distributor, supplies precision measurement technology to the surveying, construction and engineering industries. We sell, repair, service and calibrate land survey and construction laser equipment, including Total Stations, Theodolites, GPS Surveying Equipment, Levels, Laser Levels, Pipe Lasers, Dual Grade Lasers, Laser Distancemeters, Surveying Accessories, Surveying Software,GIS Surveying Equipment
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นีโอจีโอ จำกัด
98/2 ถนนลาดกระบัง
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
เว็บไซต์: neogeothai.com