JobThai
T Sibling Limited Partnership
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที ซิบลิงค์ เป็นตัวแทนจำหน่ายไอศกรีมเนท์สเล่ พื้นที่ดูแลทั้งหมด 2 จังหวัด คือจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดชัยนาท
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - เบี้ยขยัน - เครื่องแต่งกาย 2 ชุด - อื่นๆ ชึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน
zero position th
ติดต่อ
T Sibling Limited Partnership
51 หมู่10
ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 17120