บริษัท ไมโครแมส เอ็นเนอร์จี จำกัด
ธุรกิจพลังงาน จำหน่ายน้ำมันเตา สารหล่อลื่น เชื้อเพลิงทดแทน
สวัสดิการ
- โบนัสประจำปี - ประกันสังคม - ยอดเป้าพิเศษ - คอมมิชชั่น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไมโครแมส เอ็นเนอร์จี จำกัด
6/1 ซอยแสมดำ 5
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
ใช้งานแผนที่