Fifty two Engineering Co.,Ltd.
ออกแบบ ที่ปรึกษา รับเหมาก่อสร้าง
สวัสดิการ
มีโบนัสเมื่อส่งมอบงานปิดงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Fifty two Engineering Co.,Ltd.
27/187 ลาดพร้าว 101
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240