บริษัท น่ำเฮงคอนสตรั๊คชั่น อีควิปเมนท์ จำกัด
ธุระกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรกลก่อสร้างและการเกษตร ชั้นนำของเมืองไทยกว่า 30 ปี
สวัสดิการ
-Uniform -OT -ประกันสังคม -เบี้ยเลี้ยง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท น่ำเฮงคอนสตรั๊คชั่น อีควิปเมนท์ จำกัด
100/22 หมู่ 2 ซอยงามวงศ์วาน 14 ถ.งามวงศ์วาน
ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เว็บไซต์: www.namheng.com
ใช้งานแผนที่