บริษัท เอส.ที.สกรีน จำกัด
บริษัทดำเนินกิจการด้านการพิมพ์ผ้า รับพิมพ์งานทุกรูปแบบ ปรับตามแฟชั่น รวมทั้งออกแบบลายพิมพ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกระดับ พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การทำงานที่มีประสิทธิภาพให้เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งใน และต่างประเทศ อีกทั้งมีความมุ่งมั่น และพร้อมที่จะทำงานด้วยจิตสำนักที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม อย่างต่อเนื่อง
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทีมงาน - โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอส.ที.สกรีน จำกัด
12 ม.4
ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000