บริษัท ฟันโทโร่ เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด
ขาย และบริการติดตั้ง ระบบความบันเทิงให้กับรถโดยสาร
สวัสดิการ
- ประกันสังคมฯ - และอื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ฟันโทโร่ เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด
บ้านกลางเมือง 55/163 ลาดพร้าว 88
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
ใช้งานแผนที่