บริษัท นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ผลิตถังเก็บน้ำ ถังเหล็ก อุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย และติดตั้งระบบประปาและบำบัดน้ำเสีย
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - OT
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
50 หมู่ 12
ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
เว็บไซต์: www.nitinattakornengineering.com