บริษัท มัสลิณณ์ จำกัด
บริษัท มัสลิณณ์ จำกัด (Maslin Co.,Ltd.) ดำเนินธุรกิจด้าน IT ครบวงจร พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้คำปรึกษาธุรกิจด้าน IT และดูแลระบบไอทีให้แก่องค์กรขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ทั้งองค์กรของรัฐ เอกชน และวิสาหกิจ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท มัสลิณณ์ จำกัด
78/4 ถนนเคหะร่มเกล้า (นลินซี้ตี้)
แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
เว็บไซต์: www.maslincorporation.com
วิธีการเดินทาง
สำนักงานใกล้บิ้กซี้ เคหะร่มเกล้า