บริษัท พี เอส เอ็ม ซี จำกัด
เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม ดำเนินการศึกษา สำรวจ ออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง
สวัสดิการ
- ค่าล่วงเวลากรณีประจำหน่วยงานก่อสร้าง ตามที่เจ้าของโครงการร้องขอ - ประกันสังคม - โบนัส - กรณีประจำหน่วยงานก่อสร้างต่างจังหวัดจะมีค่าที่พักให้
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี เอส เอ็ม ซี จำกัด
573/40 ซอยรามคำแหง 39
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์: www.psmc2006.com
ใช้งานแผนที่