บริษัท อูมัง บอร์ดส์ บีเคเค จำกัด
นำเข้าสินค้าเพื่อจำหน่าย ในประเทศ
สวัสดิการ
- ประกันชีวิต - ประกันอุบัติเหตุ - ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อูมัง บอร์ดส์ บีเคเค จำกัด
919/279 อาคารจิวเวลรี่เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น 22 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เว็บไซต์: www.umangboards.co.th