JobThai
โรงงานน้ำแข็งอันดับ 1 ของสกลนคร มีการเติบโตเร็วมาก บริหารแบบมืออาชีพโดยผู้บริหารเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรง อายุ 38 ปี มีโครงสร้างองค์กรชัดเจน ใช้ระบบไอทีในการทำงาน ผู้บริหารเป็นกันเองกับลูกน้อง รับฟังความคิดเห็นลูกน้อง ชอบคนกล้าแสดงออก มีขั้นบันไดเติบโตของเงินเดือนชัดเจน เป็นองค์กรที คุ้มครองแรงงานจังหวัด ได้ยกย่องให้เป็นองค์กรต้นแบบเรื่อง มาตรฐานแรงงานไทย ที่ดูแลลูกจ้างเป็นอย่างดี เป็นองค์กรณ์ที่ทำด้านความสุขในที่ทำงานร่วมกับ สสส.
สวัสดิการ
- จ่ายโบนัสตามผลประกอบการ - พักผ่อนประจำปี - ประกันสังคม - มีตรวจสุขภาพประจำปี - เงินช่วยแต่งงาน - เงินช่วยงานศพครอบครัว - สนับสนุนน้ำดื่มในการการทำบุญ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - สวัสดิการเงินผ่อนซื้อโทรศัพท์,คอมพิวเตอร์ - ชุดยูนิฟอร์มประจำปี - ค่านำมัน - อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล - จ่ายเงินประเมิณตามผลงาน kpi - กองทุนให้กู้ยืม ดอกเบี้ยต่ำ - ส่งพนักงานไปฝึกอบรมพัฒนาฝีมือจากองค์กรภายนอกอย่างต่อเนื่อง - หัวหน้างานพาไปเที่ยวเพื่อหาความรู้และดูงานนอกสถานที่บ่อยครั้ง - มีการทำ happy work plase ภายในองค์กร - ได้รับการยกย่องจาก กรมคุ้มครองแรงงานว่าเป็นองค์กร ต้นแบบด้านดูแลพนักงานของจังหวัดสกลนคร
zero position th
ติดต่อ
บริษัท คิงส์ไอซ์แมน จำกัด
333 KING ICE MAN
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
เว็บไซต์: www.kingiceman.co.th
วิธีการเดินทาง
ถนนเลี่ยงเมือง จังหวัดสกลนคร