บริษัท ซันแอร์โรว์ ซิตี้ จำกัด เป็นบริษัทผลิต ผลิตภัณฑ์จากยางซิลิโคน พลาสติกขึ้นรูป ผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับการส่งเสริมจาก BOI และเป็นบริษัทฯร่วมทุนระหว่างไทย-ญี่ปุ่น สินค้าที่ผลิต คือปุ่มโทรศัพท์มือถือและชื้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น โรงงานตั้งอยู่ที่ อ.หนองแค จ.สระบุรี และเพื่อขยายกำลังการผลิต เรากำลังรับสมัครงานหลายอัตรา
Benefits
- รถรับส่งพนักงาน - ชุดพนักงาน - ตรวจสุขภาพประจำปี - ปรับเงินขึ้นประจำปี - Bonus ประจำปี - ข้าวฟรี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - เบี้ยขยันสูงสุดเดือนละ 1000 บาท - เงินทำขวัญกรณี สมรส,ค่าคลอดบุตร,เสียชีวิต - ประกันชีวิตกลุ่ม
Contacts
บริษัท ซันแอร์โรว์ ซิตี้ จำกัด
15 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน กม.99
ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230