ห้างหุ้นส่วนจัดกัด วี.ที.ซี. อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต
บริษัทฯ ประกอบการรับฝากสินค้าที่ต้องรักษาอุณหภูมิ (คลังสินค้า-ห้องเย็น) ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามายาวนาน บริษัทฯ ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถมาร่วมงานเพื่อพัฒนาธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกับเรา ดังตำแหน่งงานต่อไปนี้
สวัสดิการ
1. ค่าล่วงเวลา 2.เบี้ยขยัน (ออก 2 ครั้ง) 3.พักร้อนประจำปี 4.กองทุนเงินทดแทน 5.ประกันสังคม 6.หอพัก (บางตำแหน่ง) 7.สังสรรค์ประจำปี 8.โบนัส(ตามผลประกอบการ) 9.ส่งพนักงานอบรมตามตำแหน่งสม่ำเสมอ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจัดกัด วี.ที.ซี. อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต
82/92 หมู่ที่ 6
ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ใช้งานแผนที่