บริษัท บี.ที.ที. (ไทยแลนด์) จำกัด
นำเข้า จำหน่าย บริการ เครื่องแพ็ค ต่างๆ
สวัสดิการ
บริษัทรับผิดชอบประกันสังคม / ภาษีเงินเดือนทั้งหมด พนักงานส่งมีเบี้ยเลี้ยง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท บี.ที.ที. (ไทยแลนด์) จำกัด
19 ซ.ลาซาล 52 ถนนสุขุมวิท105
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260