JobThai
บริษัท ซอฟท์ เฟิร์ม จำกัด
ผลิตและพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับธุรกิจยานยนต์ และธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - วันหยุดประจำปี - วันหยุดราชการ - ทำงานจันทร์-ศุกร์ - ประกันสังคม - เงินช่วยเหลืองานอุปสมบท - เงินปันผล จากโปรเจ็คงาน - โบนัสประจำปี
zero position th
ติดต่อ
บริษัท ซอฟท์ เฟิร์ม จำกัด
1031 ม.3
ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000