JobThai
บริษัท เกรทแลนด์ อีเล็กทรอนิกส์ ไต้หวัน จำกัด
บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานด้านอีเล็กทรอนิกส์ สายUSB
สวัสดิการ
ประกันสังคม
zero position th
ติดต่อ
บริษัท เกรทแลนด์ อีเล็กทรอนิกส์ ไต้หวัน จำกัด
726ม.4ซ. นิคมอุตสาหกรรมส่งออก
ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280