บริษัท ศักดิ์ชัย โซลูชั่นส์ จำกัด
จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าไอที
สวัสดิการ
ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ศักดิ์ชัย โซลูชั่นส์ จำกัด
170,170/10-/14 ถ.ยันตรกิจโกศล
ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000