บริษัท พรีมาเมค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ประกอบธุรกิจด้านการวางระบบวิศวกรรมอาคารสูง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พรีมาเมค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
82/938 หมูที่ 20 หมู่บ้านสุธาวี ซ.2/6 ถนนบางพลี-ตำหรุ
ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540