บริษัท เน็กซัส อิเลคเคมิค จำกัด
ดำเนินกิจการชุบเคลือบผิวโลหะด้วยกระบวนการ Electroless Nickel เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 1999 ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
สวัสดิการ
ค่าเดินทาง ค่าอาหาร เบี้ยขยัน โบนัสปีละ 2 ครั้ง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เน็กซัส อิเลคเคมิค จำกัด
115/10 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร
ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260