บริษัท นายกล้วยหอมออนไลน์ จำกัด หรือ สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2553 ภายใต้การบริหารของนาย ประสิทธิ์ กรโชคอนันต์ บรรณาธิการสำนักข่าวหุ้นอินไซด์ เพื่อประกอบธุรกิจการนำเสนอข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ตลาดเงินบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไปผ่านทางเว็บไซต์ www.hooninside.com,Youtube Hooninside , Facebook Hooninside ให้ประชาชนทั่วไป นักลงทุน ผู้สนใจได้รับข้อมูลในหลากหลายมิติและนำไปสู่การตัดสินใจลงทุน สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ มีทีมข่าวเป็นของตนเองและมีประสบการณ์ในตลาดหุ้น
สวัสดิการ
ประกันสังคม เบี้ยขยัน วันลาพักร้อน ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นายกล้วยหอมออนไลน์ จำกัด
เลขที่ 342/17-18 อาคารเดอะคริส 6 ซอยรัชดาภิเษก 17 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
วิธีการเดินทาง
MRT สุทธิสาร ทางออกประตู4 (ซอยรัชดาภิเษก17)