บริษัทนายกล้วยหอม ออนไลน์ จำกัด จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2553 ด้วยทุนจดทะเบียน 3,000,000บาท การจัดตั้งบริษัทนายกล้วยหอมออนไลน์ เพื่อประกอบธุรกิจการนำเสนอข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ตลาดเงินบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไปผ่านทางเว็บไซต์ www.hooninside.com เพื่อให้ประชาชนทั่วไป นักลงทุน ผู้สนใจได้รับข้อมูลในหลากหลายมติและนำไปสู่การตัดสินใจลงทุน www.hooninside.com หรือเรียกง่ายๆว่าสำนักข่าว hooninsideซึ่งมีทีมข่าวเป็นของตนเองและมีประสบการณ์ในตลาดหุ้น ภายใต้การบริหารงานของ นาย ประสิทธิ์ กรโชคอนันต์ บรรณาธิการบริหาร
ติดต่อ
บริษัท นายกล้วยหอม ออนไลน์ จำกัด
เลขที่ 342/17-18 อาคารเดอะคริส 6 ซอยรัชดาภิเษก 17 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
วิธีการเดินทาง
  • MRT สถานีสุทธิสาร