Best Performance Engineering Co., Ltd
ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ติดตั้ง ซ่อมแซมท่อส่งก๊าซธรมชาติ และโครงสร้างของแท่นผลิตก๊าซ ในประเทศไทยมากว่า 10 ปี
สวัสดิการ
- ตามกฎหมายแรงงาน - ประกันสังคม - ประกันกลุ่ม(อุบัติเหตุ) - โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Best Performance Engineering Co., Ltd
350 หมู่ 1
ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180