บริษัท รักชพันธ์ โพรดักส์ จำกัด
ออกแบบและติดตั้งระบบระบายอากาศ ภายในโรงงาน และจำหน่ายพัดลมไอเย็น
สวัสดิการ
  • - มีประกันสังคม
  • - มีเบี้ยเลี้ยง
  • - มีโบนัสปลายปี
  • - มีสวิสดิการฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รักชพันธ์ โพรดักส์ จำกัด
48/98-99
ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เว็บไซต์: www.rukchaphan.com