บริษัท พี.บี.เอ็น.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท พีบีเอ็น อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกิดจากการรวมกลุ่มของผู้ชำนาญการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมที่ล้ำสมัย ประกอบธุรกิจร่วม 2 ปี ด้วยความเชี่ยวชาญในด้านงานวางระบบ และงานออกแบบเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม ที่บริการให้กับทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และธนาคารพาณิชย์ และด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ ตลอดจนการบริการที่ดี มีความซื่อตรง บริษัทฯ จึงได้รับความไว้วางใจจากอีกหลายๆ สถาบันให้เพิ่ม งานด้านการดูแล การจัดหา ทำให้ธุรกิจของบริษัทฯ ขยายตัวอย่างรวดเร็ว
สวัสดิการ
ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี.บี.เอ็น.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
9/197 อาคารจีโอที ซอยรัชประชา 4 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: www.pbn.co.th