บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด (Bara Scientific Co., Ltd) เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศด้านการด้านการขาย การตลาด และการบริการหลังการขาย เครื่องมือวิทยาศาสตร์อย่างครบวงจร มีประสบการณ์ในการดำเนินกิจการให้บริการลูกค้าทั่วประเทศไทยมาก กว่า 25 ปี โดยผลิตภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่ทางบริษัทนำเข้า จัดจำหน่าย นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระดับแนวหน้าของโลก มีทั้งจากประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และยุโรป ได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งหน่วยงานราชการ อาทิ สถาบันวิจัยฯ ระดับประเทศ มหาวิทยาลัย กรม กอง ต่างๆ ที่มีห้องแล็บใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ใน งานวิเคราะห์ วิจัย การตรวจสอบคุณภาพ และความปลอดภัยของสินค้า ทั้งที่จำหน่ายในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ รวมทั้งภาคเอกชนที่เป็นโรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรม หลักๆของประเทศ เช่น ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และ อิเล็คทรอนิคส์ อาหาร ยารักษาโรค เหล็กและก่อสร้าง เป็นต้น บริษัทฯ ได้จัดระบบการบริหารงานอย่างมีมาตรฐาน ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO9001:2008 จากบริษัท UKAS โดยบริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) เป็นผู้ดำเนินการตรวจรับรองให้ตั้งแต่ปีพุธศักราช 2553 จนถึงปัจจุบัน โดยบริษัทมีการฝึกอบรมพนักงานเพื่อช่วยผลักดันให้บุคลากรของบริษัททุกคน ได้พัฒนา และเติบโตไปพร้อมกับบริษัท ขณะนี้ทางบริษัทฯ กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการขยายตัวตามนโยบายรัฐบาลในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาประเทศ และนโยบายการส่งเสริมการลงทุนจากทั้งต่างประเทศ และในประเทศเพื่อการผลิตสินค้าส่งออกอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัท เปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความกระตือรือร้น ขยันขันแข็ง สู้งาน เพื่อร่วมงานในตำแหน่งต่างๆถึง 10 ตำแหน่งงาน มากกว่า 20 อัตรา ตำแหน่งต่างๆ ที่บริษัทเปิดรับสมัครมีดังนี้ 1. Sales Executive 10 อัตรา 2. Service Engineer 5 อัตรา 3. Application Advisor Manager 1 อัตรา 4. Application Advisor (แผนก Scientific Equipment) 1 อัตรา 5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ 3 อัตรา
สวัสดิการ
สำหรับพนักงานประจำ และปฏิบัติงานนอกสถานที่ 1.ตรวจร่างกายประจำปี 2.ประกันชีวิตหมู่ 3.กองทุนประกันสังคม 4.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5.เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต 6.เงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา ถึงแก่กรรม 7.งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 8.กิจกรรมนันทนาการ และ ฝึกอบรม ทั้งใน และนอกสถานที่ หรือต่างประเทศ 9.ท่องเที่ยวต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ พิเศษตามผลการประกอบกิจการ สำหรับพนักงานออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ 10.ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำมัน และเบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด (ตามความจำเป็น) 11.ค่าตอบแทนการขาย (เฉพาะตำแหน่ง Sales Executive) สำหรับพนักงานประจำ 12.โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด
อาคารอื้อจือเหลียง ชั้น 7 เลขที่ 968 ถนนพระราม4
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เว็บไซต์: www.barascientific.com