บริษัท สยาม เกทเทค จำกัด
นำเข้าส่งออก-สินค้าระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับไทย
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันชีวิต - โบนัท (ตามผลประกอบการ) - อื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท สยาม เกทเทค จำกัด
26 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 7 ถ.สุขุมวิท
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260