โรงเรียนมีชัยพัฒนา
โรงเรียนมีชัยพัฒนาเป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นด้วยเงินบริจาค วิสัยทัศน์ คือ โรงเรียนเป็นจุดศูนย์กลางของชีวิต การเรียนการสอนแบบบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ มุ่งให้เด็กและเยาวชนในชนบทได้ศึกษาเล่าเรียนด้วยระบบและหลักสูตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ให้มีจิตสาธารณะ รู้จักแบ่งปันและปฏิบัติความดี ช่วยเหลือสังคม อีกทั้งโรงเรียนดำเนินโครงการขจัดความยากจนให้กับครอบครัวของนักเรียนและสมาชิกชุมชนรอบโรงเรียน โดยอยู่ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ ก่อตั้งโดย คุณมีชัย วีระไวทยะ
สวัสดิการ
  • - ที่พักฟรี กรณีที่บ้านอยู่ห่างไกลจากโรงเรียน
  • - อาหารฟรี 3 มื้อ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนมีชัยพัฒนา
186 หมู่ที่ 13
ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
เว็บไซต์: www.mechaifoundation.org