บริษัท พีพี โกลบัล ลายน์ จำกัด
บริษัท พีพีโกลบัลลายน์ จำกัด ทำเกี่ยวกับการขนส่งแก๊ส LPG ทางเรือ
สวัสดิการ
1.ประกันสังคม 2.โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ 3.ค่าอาหาร
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีพี โกลบัล ลายน์ จำกัด
142/14 ม.1
ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230