บริษัท นวัตกรรมชาวบ้าน จำกัด (Grassroots Innovation Co., Ltd.)
ดำเนินธุรกิจ ส่งเสริม ผลิต และจัดจำหน่าย สินค้าเกษตรและปัจจัยการผลิตครบวงจร
สวัสดิการ
- ประกันอุบัติเหตุ - ค่าที่พัก - เบี้ยเลี้ยง - คอมมิชชั่น - ค่าสึกหรอรถยนต์ - ประกันภัยรถยนต์ - ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นวัตกรรมชาวบ้าน จำกัด (Grassroots Innovation Co., Ltd.)
199 หมู่ 5
ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150
ใช้งานแผนที่