บริษัท ที่ปรึกษากฏหมายสากล เอส.เจ. จำกัด
บริษัท ที่ปรึกษากฏหมายสากล เอส.เจ. จำกัด เป็นสำนักงานกฎหมายที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักงานเป็นองค์กรที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายโดยถูกต้อง เป็นธรรม รวมทั้งให้คำปรึกษาแก่บุคคลผู้ได้รับความเดือดร้อนในสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ที่ปรึกษากฏหมายสากล เอส.เจ. จำกัด
143/1 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์: www.sjlegal.co.th
ใช้งานแผนที่