บริษัท บีนายน์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
บริษัท บีนายน์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
เปิดดำเนินธุรกิจตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2549
ดำเนินธุรกิจต่างๆ ดังนี้
1.การตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื่อการศึกษา
2.งานพิมพ์ ผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมทางการตลาด
3.นำเข้าส่งออกและจำหน่าย ซอฟแวร์
4.จำหน่ายอาหารเสริม สินค้าอุปโภคบริโภค
5.จำหน่ายจุลินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ อาหารสัตว์
6.รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบตกแต่ง วางระบบ อาคาร สำนักงาน ที่อยู่อาศัย
สวัสดิการ
  • 1.ประกันสังคม
  • 2.ท่องเที่ยวประจำปี
  • 3.ปรับค่าจ้างประจำปี
  • 4.เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต
  • 5.เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด
  • 6.เงินกู้ยืมบริษัท
  • 7.ค่าเดินทางที่เดินทางไปทำงานต่างจังหวัด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท บีนายน์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
53 หมู่ 4 ซ.หนามแดง-บางพลี 33
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540