บริษัท บีนายน์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
บริษัท บีนายน์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เปิดดำเนินธุรกิจตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ดำเนินธุรกิจต่างๆ ดังนี้ 1.การตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื่อการศึกษา 2.งานพิมพ์ ผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมทางการตลาด 3.นำเข้าส่งออกและจำหน่าย ซอฟแวร์ 4.จำหน่ายอาหารเสริม สินค้าอุปโภคบริโภค 5.จำหน่ายจุลินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ อาหารสัตว์ 6.รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบตกแต่ง วางระบบ อาคาร สำนักงาน ที่อยู่อาศัย
สวัสดิการ
1.ประกันสังคม 2.ท่องเที่ยวประจำปี 3.ปรับค่าจ้างประจำปี 4.เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต 5.เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด 6.เงินกู้ยืมบริษัท 7.ค่าเดินทางที่เดินทางไปทำงานต่างจังหวัด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท บีนายน์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
53 หมู่ 4 ซ.หนามแดง-บางพลี 33
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540