ดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรม ซึ่งจะมีโรงแรมในเครือข่าย 3 ที่ คือที่ จังหวัดกระบี่ และจังหวัดเชียงใหม่
สวัสดิการ
- ปรับเงินประจำปี - ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พรอพเจ จำกัด
942/54 อ.ชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ชั้น 2 ถ.พระราม 4
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เว็บไซต์: www.krabi-laplaya.com/thai