บริษัท รัฐสีมา จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2543 รวมระยะเวลาการดำเนินธุรกิจมากกว่า 10 ปี เป็นผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพื่อการส่งออก ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 , ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 ความภาคภูมิใจได้รับการรับรองมาตรฐานการว่าจ้าง KPI SOE ในระดับ 5C
สวัสดิการ
- รถรับ - ส่งพนักงานฟรี - ชุดยูนิฟอร์ม - โบนัสประจำปี - ค่าตำแหน่ง - เงินช่วยเหลืองานศพ - และสวัสดิการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
RATSIMA CO., LTD.
เลขที่ 44 หมู่ 15 ถ.มิตรภาพ
ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30000
วิธีการเดินทาง
รถตู้ด่วนพิเศษสายราชสีมา - พิมาย รถประจำทางสายราชสีมา - พิมาย รถประจำทางสายราชสีมา - ประทาย รถประจำทางสายราชสีมา - หนองฟาน รถประจำทางสายราชสีมา - โนนสูง รถสองแถวสายราชสีมา - ด่านทองหลาง รถสองแถวสายราชสีมา - บ้านบิง
ใช้งานแผนที่