นับโรงงานน้ำตาลแห่งแรก จวบจนวันนี้ กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองถือเป็นผู้ผลิตและส่งออกน้ำตาลรายใหญ่ของประเทศ ทำธุรกิจเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลมายาวนานที่สุด ด้วยสายการผลิตของโรงงานกว่า 7 แห่งทั่วประเทศ และด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้บริหาร ทำให้วันนี้เราเติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคง และมีมาตรฐานการดำเนินงาน ในระดับมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับและยกย่องทั้งในและต่างประเทศและด้วย ความวิริยะอุตสาหะและพากเพียรในการประกอบกิจการงาน ด้วยการเรียนรู้ ริเริ่ม และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ทำให้กิจการของกลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง มีความก้าวหน้ามั่นคง และเติบโตขยาย ออกไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอันประกอบด้วย7 กลุ่มธุรกิจคือ ธุรกิจน้ำตาล ธุรกิจโมลาส ธุรกิจเอทานอล ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจเครื่องจักร ธุรกิจคลังสินค้า ธุรกิจงานวิจัยและพัฒนา
สวัสดิการ
1.ที่พักพร้อมค่าน้ำค่าไฟ ฟรี 2.อาหาร ฟรี 3.โบนัสอย่างต่ำ 2 เดือน เปอร์เซนต์น้ำตาลอย่างต่ำ 2 เดือน 4.ประกันสังคม 5.ประกันกลุ่ม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
กลุ่มบริษัท น้ำตาลไทยรุ่งเรือง
เลขที่ 88 หมู่12
ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140
เว็บไซต์: www.trrsugar.com