บริษัท ไอโคเน็กซ์ จำกัด
เป็นผู้ให้บริการทางด้าน IT, พัฒนาระบบ, Outsorce ทางด้าน IT
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไอโคเน็กซ์ จำกัด
เลขที่ 121/30 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้นที่ 7 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: www.iconext.co.th
วิธีการเดินทาง
Travel via MRT and drop at Thailand Cultural Centre Station (Gate No.4)