BEST PANEL Co., Ltd.
ดำเนินธุรกิจการผลิตอิฐคอนกรีตมวลเบาที่มีชื่อเสียง โดยการนำเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยจากต่างประเทศมาใช้ในกระบวนการผลิต มีความประสงค์รับสมัครพนักงานในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
BEST PANEL Co., Ltd.
69/32 หมู่ 6 ถนนบรมราชชนนี
แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170