บริษัท นิธิกร บิสสิเนส จำกัด
ประกอบกิจการด้านงานบัญชีและกฏหมาย
สวัสดิการ
ประกันสังคม/ค่าอาหารกลางวัน/ตามแต่ตกลง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิธิกร บิสสิเนส จำกัด
223/5 ม.9
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150