PTP SOLARENERGY CO., LTD.
ประกอบกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ด้วยแผงโซลาร์เซลล์ โรงงานโซล่าร์ฟาร์มตั้งอยู่ที่ ต. เขาชะงุ้ม, อ. โพธาราม, จ. ราชบุรี บริษัทได้รับส่งเสริมการลงทุน ประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก เพื่อขายต่อให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ค่าเดินทาง กรณีออกไปติดต่อประสานงานนอกสถานที่ และกับหน่วยงานราชการ - โบนัสประจำปี, - วันหยุดประจำปี เวลาทำงาน: - จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 AM - 17.30 PM - เสาร์ 10.30 AM - 2.30 PM (เฉพาะที่ประจำอยู่ กรุงเทพฯ)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
PTP SOLARENERGY CO., LTD.
27/65 อาคารแกรนด์วิล เฮ้าส์ 2 ชั้นที่ 20 ซอย สุขุมวิท 19
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110