บริษัท บีซี รีเทล เซอร์วิส จำกัด
พนักงานธุรการทั่วไป
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ot - อื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท บีซี รีเทล เซอร์วิส จำกัด
เลขที่1 อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี ห้อง จีเอฟ-04 ชั้นจี ถนนสาทรไต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
วิธีการเดินทาง
รถไฟฟ้า MRT สถานีลุมพินี รถเมล์ สาย 62,13,14,77
ใช้งานแผนที่